کلیدواژه‌ها = گاوداری صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان لرستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 220-220

علی کولیوند