کلیدواژه‌ها = کاشان
تعداد مقالات: 2
بررسی فراوانی انگل‌خونی هموپروتئوس کلمبه در کبوترهای شهرستان کاشان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 198-198

محسن قربیانی


بررسی تأثیر واکسن نیوکاسل در برنامه واکسیناسیون 15 گله‌ی گوشتی اطراف کاشان در یک دوره پرورشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 225-225

محسن قربیانی