کلیدواژه‌ها = PRP
بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت خودی در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-26

10.22075/jvlr.2023.28186.1059

افسانه غریبی؛ محمد حسن یوسفی؛ نوشین غزاله؛ مجید مسعودی فرد؛ محمود احمدی همدانی


ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 185-185

10.22075/jvlr.2018.3437

سحر اوده