کلیدواژه‌ها = عصاره سیر
بررسی تاثیر پودر سیر، درمنه خزری و زیتون تلخ بر درمان کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 171-171

میلاد کلیوند عباسی


مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 117-125

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی