کلیدواژه‌ها = عصاره سیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر پودر سیر، درمنه خزری و زیتون تلخ بر درمان کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-171

میلاد کلیوند عباسی


2. مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-125

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی