کلیدواژه‌ها = بره
گزارش یک مورد ناهنجاری هیدروسفالی در بره

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 131-138

10.22075/jvlr.2024.32659.1081

عارف نورایی؛ پیام فرامرزی؛ جواد چراغی؛ حسین قادری


بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-113

10.22075/jvlr.2017.3695.

مصطفی عبداللهی؛ علی اکبر مرادی؛ مرتضی عبداللهی؛ صمد لطف ا.. زاده؛ مجمد جواد بریمانی


مروری بر کریپتوسپوریدیوز در بره

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 155-155

10.22075/jvlr.2018.3269