بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 بخش خصوصی

3 دانشگاه تهران

چکیده

انتقال ایمونوگلوبولین را از مادر به نوزاد از طریق جفت یا آغوز، انتقال غیرفعال (PT) (Passive Transfer) می­گویند. جفت نشخوارکنندگان از نوع سیندسموکوریال بوده و سدی در برابر انتقال ایمونوگلوبولین­های مادری از طریق خون به نوزاد می­باشد. پس در نشخوارکنندگان به ناتوانی در انتقال ایمونوگلوبولین­های آغوز، ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) (Failure of Passive Transfer) می­گویند. FPT یک بیماری نبوده و حالتی است که نوزاد را نسبت به بیماری مستعد می­سازد. این مطالعه با هدف تعیین درصد FPT در بره­ها و بزغاله­ها­ی شهرستان گرمسار و اثر فاکتورهای نژاد، جنسیت، سن مادر، تعداد زایش مادر و نوع دام (بره یا بزغاله) بر FPT صورت گرفت. این مطالعه بر روی 101 راس بره و بزغاله­ی سالم دو تا چهار روزه از 10 گله­ی گوسفند و بز شهرستان گرمسار انجام گردید. پس از معاینه، تایید سلامت بالینی، ثبت جنسیت، سن، نژاد، ساعت تولد، تعداد زایش مادر، سن مادر و وزن نوزاد، 3 میلی لیتر خون به صورت استریل از ورید وداج اخذ گردید. این نمونه­ها بلافاصه درون لوله­های ساده فاقد ضد انعقاد و در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارجاع داده شد و با استفاده از روش بیوره و تست کدورت سنجی سولفات روی، غلظت پروتئین تام و ایمونوگلوبولینG سرمی آنها تعیین گردید. نتایج این پژوهش رخداد 50/50 % FPT در بره­ها و بزغاله­های تحت مطالعه، ارتباط میان نژاد و جنسیت با بروز FPT و عدم ارتباط سن مادر، تعداد زایش مادر و نوع دام با بروز FPT را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Failure of Passive Transfer (FPT) in Garmsar county lambs and kids

نویسندگان [English]

  • mostafa abdollahi 1
  • Ali akbar Moradi 2
  • Morteza abdollahi 2
  • samad lotfollah zadeh 3
  • mohammad javad barimani 2
1
2
3
چکیده [English]

Transfer of immunoglobulin from mother to baby through placenta or colostrum is called passive transfer (PT). The ruminant placenta is a syndesmochorial type and is a barrier against the transfer of maternal immunoglobulins from the blood to the infant. Therefore, in ruminants, the inability to transmit colostrum immunoglobulins is called Failure of Passive Transfer (FPT). This study aimed to determine the percentage of FPT in lambs and kids in Garmsar County and the effect of factors such as race, gender, mother's age, mother's parturition and type of livestock (lamb or kid) on FPT. This study was performed on 101 healthy 2-4 day-old lamb and kid in 10 herds of sheep and goats in Garmsar County. After examination, confirmation of clinical health, sex, age, race, birthday time, number of mothers, parturition, maternal age and newborn weight, 3 ml of sterile blood was obtained from the jugular vein. These samples were immediately referred to the lab in without anticoagulant tube and adjacent to the ice. The biuret method and Zn-sulfate turbidity test were determined on the level of total protein and immunoglobulin G serum. The results of this study revealed 50/50% occurrence of FPT in the lambs and kids understudy, the relationship between race and sex with the incidence of FPT, and the lack of relation between maternal age, mother's parturition and type of livestock with the incidence of FPT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunoglobulin
  • Colostrum
  • Failure of Passive Transfer
  • lamb
  • kid