کلیدواژه‌ها = اردک
موانع واکسیناسیون اردکها بر علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (HPAI): مطالعه مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 148-148

10.22075/jvlr.2018.3255

- وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی* 3