کلیدواژه‌ها = گلوکز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-97

- مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2


2. اولین گزارش از اثرات هایپوگلایسمیک برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) کشت شده در ایران بر دیابت نوع 1 القایی با آلوکسان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-145

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3