نویسنده = محمدحسین راضی جلالی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 121-128

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی