نویسنده = محمدی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 95-104

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی