قلب نابجا فرم سینه‌ای در یک گوساله: گزارش موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، دستیار بیماری های داخلی دام های بزرگ

3 دامپزشک خصوصی، دکترای عمومی دامپزشکی، سمنان، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22075/jvlr.2024.30949.1070

چکیده

قلب نابجا یک ناهنجاری مادرزادی نادر می‌باشد. در این عارضه، قلب به صورت کامل یا نسبی خارج از محل اصلی استقرار خود در قفسه‌ی سینه قرار گرفته است. این بدشکلی دارای سه فرم گردنی، سینه‌ای و شکمی بوده که فرم گردنی، شایع‌ترین فرم می-باشد. تا به امروز عوامل زیادی را از قبیل نقایص ژنتیکی، دریافت فرآورده‌های شیمیایی (جیوه، کوکائین، اتانول)، مصرف گیاهان تراتوژن، مواجهه با مواد تابش‌زا، درگیری با عوامل عفونی (همچون ویروس BVD) و مصرف داروها (مهارکنندگان کلسیم) در رخداد قلب نابجا دخیل دانسته‌اند. یک گوساله‌ ماده‌ هلشتاین بلافاصله پس از تولد به کلینیک دامپزشکی شهر سمنان ارجاع داده شد. در طی معاینه بالینی، با توجه به قرارگیری قلب در خارج از بدن و در زیر جناغ، ناهنجاری قلب نابجا شناسایی شد...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ectopia cordis sub-sternal in a calf: a case report

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mohammadi 1
  • mostafa abdollahi 2
  • Hasan Seidi Samani 1
  • Berouz Seifalian 3
  • Morteza Abdollahi 3
  • Narges Nejabat 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Tehran University, Faculty of Veterinary Medicine, Resident of Large Animal Internal Medicine
3 Private Veterinarian, DVM, Semnan, Iran
4 Laboratory Expert, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Ectopia cordis is a congenital anomaly. In this disorder, the heart located as completely or partly outside the itself original location in chest. This deformity has three cervical, thoracic and abdominal forms that the neck form is the most common form. Up to now, many factors such as genetic defects, the receipt of chemical products (mercury, cocaine, ethanol), the consumption of teratogenic plants, exposures to radiation, infectious agents (such as BVD virus) and the use of medications (calcium suppressants) have been known factors in Ectopia cordis occurence. Immediately after birth, a female Holestein referred to veterinarian clinic in Semnan city of Iran,. During the clinical examination, according to the location of the heart outside the body and under the sternum, ectopia cordis anomaly was detected. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly
  • Ectopia cordis
  • calf