نویسنده = امیدی، آرش
تعداد مقالات: 2
1. روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 95-104

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی


2. اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 325-330

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ مجتبی فروزان مهر؛ حمید رضا محمدی