نویسنده = حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2
تعداد مقالات: 2
1. تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 250-250

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2


2. الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2