نویسنده = سمانه انوشه1*، رضا خیر اندیش2، احسان ا... سخایی 3
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 174-174

سمانه انوشه1*، رضا خیر اندیش2، احسان ا... سخایی 3؛ جلیل آب شناس3 ، امید آذری3 ، لادن عمادی 4


بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 174-174

محمد میرزایی1، رضا خیراندیش1، حسین خوند2، امیر ستاری3، سمانه انوشه4*