نویسنده = زینب صادقی دهکردی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 12، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 33-40

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی


2. بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-129

زیور صادقی دهکردی 1، منصور یوسفی2


4. بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

زیور صادقی دهکردی 1، حمزه علی یعقوبی2