نویسنده = وحید سردارمهنی1* ، محمد سیاح لائین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 120-120

وحید سردارمهنی1* ، محمد سیاح لائین