نویسنده = رقیه منصوری1*، بهرام امینی2، گلناز اسعدی تهرانی3
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 117-117

رقیه منصوری1*، بهرام امینی2، گلناز اسعدی تهرانی3


2. بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 118-118

رقیه منصوری1*، بهرام امینی2، گلناز اسعدی تهرانی3