نویسنده = محمد رضا جوانمرد1، عباس گنجی2, محمد رضایی3*
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-107

محمد رضا جوانمرد1، عباس گنجی2, محمد رضایی3*