نویسنده = سینا سلیمانی
جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مسری در گوسفند و بز استان اردبیل با استفاده از روش کشت و PCR

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 271-281

افشین حاجی زاده؛ غلامرضا موذنی جولا؛ فاطمه اخلاقی؛ علی اکبر ناصری راد؛ بابک معترض؛ سینا سلیمانی؛ میثم اسد پور؛ محمد سخاوتی؛ رضا احمدی نیا؛ علی اسحاقی


مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2017.823

سینا سلیمانی؛ حمیدرضا ورشویی؛ زینب هدایتی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری؛ افشین حاجی زاده