نویسنده = نسیم، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 115-124

سجاد نسیم؛ عبدالحمید میمندی پاریزی؛ سعید نظیفی