نویسنده = شایان، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 91-102

پیمان قائمی؛ پرویز شایان؛ ناصر حقوقی راد؛ بریگیته اکرت


2. تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 27-37

وحید نعمان؛ پرویز شایان؛ امیر حسین شاهمرادی