نویسنده = سید حسین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بیماری های کرمی حیوانات و راه های مختلف تشخیص آن ها بخش اول:روش های تشخیص انگل شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 85-93

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ سید حسین حسینی


2. ارزیابی روش الایزای نقطه ای در تشخیص دیکروسلیازیس در گاو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 17-25

بهنام مشگی؛ مهیار فرید خمامی؛ سید حسین حسینی؛ شیما پوراکبری