نویسنده = ������������ ���������� ��������
دیسپلازی وآرتروپلاستی مفصل هیپ در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 217-217

10.22075/jvlr.2018.3603

حسین عبداله زاده


گزارش یک مورد ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia در یک قلاده سگ نژاد هاسکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 217-217

10.22075/jvlr.2018.3604

حسین عبداله زاده