نویسنده = حسین عبداله زاده
تعداد مقالات: 2
1. دیسپلازی وآرتروپلاستی مفصل هیپ در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-217

حسین عبداله زاده


2. گزارش یک مورد ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia در یک قلاده سگ نژاد هاسکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-217

حسین عبداله زاده