نویسنده = - مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2
اثرات محافظ عصبی bacopa monnieri در مدل برون تنی آسیب اکسیداتیو اولیگودندروسیت ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 151-151

10.22075/jvlr.2018.3260

- مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2


بررسی اثر داروی ترانکرون در تسریع پروسه بهبود زخم و کاهش التهاب آن پس از جراحی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 151-151

10.22075/jvlr.2018.3261

- داود دلاوری 1 ،مینا حسینی1*،انسیه سجادیان1