نویسنده = مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2، -
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر داروی ترانکرون در تسریع پروسه بهبود زخم و کاهش التهاب آن پس از جراحی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-151

- داود دلاوری 1 ،مینا حسینی1*،انسیه سجادیان1


2. اثرات محافظ عصبی bacopa monnieri در مدل برون تنی آسیب اکسیداتیو اولیگودندروسیت ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-151

- مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2