نویسنده = بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2، -
تعداد مقالات: 2
1. گزارش بالینی عارضه سیالوسل غده بزاقی زیرزبانی (رانولا) در یک قلاده گربه موکوتاه اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 130-130

- بهادر بردشیری1 ، بنیامین مارامائی*2 ، محمد کاویانی2


2. مروری بر مراجعات کلینیکی سندرم افزایش حساسیت/بیش فعالی (Hypersensitivity Hyperactivity Syndrome)، یک اختلال رفتاری شایع در سگ ها و گربه های جوان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-135

- بهادر بردشیری*1، آوید پورکرم سیدگان2، مینا حسن پور2