نویسنده = - فرامرز گل محمدی شاهرخی* 1 ، معین ربیعی وزیری2
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 118-118

- فرامرز گل محمدی شاهرخی*1، معین ربیعی وزیری2


2. بیماری کولیت روده همراه با بررسی علت، نشانه، اصول تشخیص و درمان در دام های کوچک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-181

فرامرز گل محمدی شاهرخی


3. بررسی رفتارشناسی، تغذیه، سلامت و بیماری های طوطی خاکستری آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 118-118

- فرامرز گل محمدی شاهرخی* 1 ، معین ربیعی وزیری2