بررسی رفتارشناسی، تغذیه، سلامت و بیماری های طوطی خاکستری آفریقایی

نویسنده

چکیده

موضوع: طوطی خاکستری آفریقایی پرنده ای زیبا، باهوش و با قدرت فوق العاده در تقلید صدا می باشد که به عنوان پرنده ای جذاب جهت نگهداری انتخاب می گردد. اطلاع کامل از خصوصیات زندگی و انواع حساسیت های خاص این پرنده نسبت به بیماری ها، لازمه تضمین سلامت این پرنده محبوب خواهد بود. این مقاله با هدف پاسخ جامع و کاربردی به رفتار شناسی، تغذیه مناسب و انواع بیماری های خاص این پرنده تهیه گردیده است. روش کار: این تحقیق با بررسی اطلاعات نتایج بیش از 27 کتاب و مقالات معتبر داخلی و خارجی گردآوری گشته است. بحث و نتیجه گیری: به دلیل تغییر رفتار های معمولی طوطی خاکستری آفریقایی به هنگام بیماری، ترس و استرس، بازی، بی حوصلگی و همچنین عادت ها و رفتار های غریزی، شناخت رفتارهای طبیعی پرنده و انواع حساسیت های خاص پرنده نسبت به بیماری های مختلف، لازمه تشخیص و درمان مناسب می باشد. همچنین تغذیه مناسب می تواند پرنده را در برابر انواع بیماری ها محافظت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -