نویسنده = قره مشک غراوی، جلال
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید‌ مثلی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 135-141

رضا نارنجی ثانی؛ جلال قره مشک غراوی؛ ملیکا معزی فر


2. تاثیراکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید‌مثلی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 111-116

رضا نارنجی ثانی؛ خسرو قزوینیان؛ قاسم شبانی؛ جلال قره مشک غراوی