تاثیراکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید‌مثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر اکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی است. 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه مساوی، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی (اکسی توسین 5 و اکسی توسین 10)، تقسیم شدند. یک سی‌سی سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ‌‌های گروه کنترل تزریق شد و در گروه‌های درمانی اکسی‌توسین 5 و 10 به ترتیب 5 واحد بین‌المللی و 10 واحد بین‌المللی اکسی توسین به هرکدام از قوچ‌ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه‌های منی، 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات، بوسیله الکترو اجاکولاتور جمع‌آوری شدند. این مطالعه نشان داد که اکسی‌توسین تغییری را در تحرک اسپرم و تعداد اسپرم غیر طبیعی، در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی‌کند و حجم منی، حرکت دسته جمعی و تعداد کلی اسپرم در گروه درمانی اکسی‌توسین به طور معنی­داری (05/0>P) نسبت به کنترل افزایش نشان داده است. در مجموع، دوز 10 واحد بین‌المللی اکسی‌توسین موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلضت اسپرم شده و می‌توان از این هورمون‌ برای تولید‌مثل خارج از فصل تولید‌مثلی با دوز مذکور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Oxytocin on Semen quality of Zel Rams in nonbreeding seasen

نویسندگان [English]

  • Reza Narenji Sani
  • khosro ghazvinian
  • ghasem shabani
  • jalal ghae mashk gharavi
چکیده [English]

Objective of this study was to investigate the effect of Oxytocin on semen characteristics in Zel rams in out of breeding season. Eighteen Zel adult rams were randomly selected and divided into 3 equal groups, control and two treatment groups. 1 milliliter 0.9% saline was injected into each ram in the control group, whereas Oxytocin was administered Intra Muscle at a single dose of 5 IU and 10 IU to each ram in the two Oxytocin treatment groups. Semen samples were taken by an electro ejaculator from all rams 10 mins after injection. Oxytocin did not alter sperm motility or abnormal sperm, in comparison to the control values. Semen volume, mass activity, total sperm number of the Oxytocin treatment groups increased significantly (P<0.05) compared to the control group. In general, exogenous 10 IU Oxytocin increase mass activity, total sperm number, lived sperm and sperm concentration in Zel ramsm hence using this hormone with mention doses in nonbreeding season in rams is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxytocin
  • Semen characteristics
  • Zel Ram
  • Nonbreeding season