دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1393 
بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

صفحه 93-102

10.22075/jvlr.2017.1265

اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی؛ مهسان بیانی؛ کبری کیخسروی؛ زهرا عبداللهی؛ زهرا علیجانپور؛ منصوره کنعانی


تاثیراکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید‌مثلی

صفحه 111-116

10.22075/jvlr.2017.3647.

رضا نارنجی ثانی؛ خسرو قزوینیان؛ قاسم شبانی؛ جلال قره مشک غراوی