دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز 1393 
2. بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

صفحه 93-102

اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی؛ مهسان بیانی؛ کبری کیخسروی؛ زهرا عبداللهی؛ زهرا علیجانپور؛ منصوره کنعانی


4. تاثیراکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید‌مثلی

صفحه 111-116

رضا نارنجی ثانی؛ خسرو قزوینیان؛ قاسم شبانی؛ جلال قره مشک غراوی