تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید‌ مثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر گنادوتروپین کوریونی اسبی (eCG) بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی بوده است. در این بررسی، 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی و برابر در 3 گروه، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی، تقسیم شدند. یک میلی لیتر سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ‌‌های گروه کنترل تزریق شد، در صورتیکه در گروه‌های درمانی،گنادوتروپین کوریونی اسبی در دو دوز 400 واحد بین‌المللی و 600 واحد بین‌المللی به هریک از قوچ‌ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه‌های منی 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات بوسیله الکترواجاکولاتور جمع‌آوری شدند. این مطالعه نشان داد که گنادوتروپین کوریونی اسبی تغییری در حجم منی، درمقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی‌کند. حرکت دسته جمعی، تحرک اسپرم و تعداد کلی اسپرم به صورت معنی­داری (05/0>P) در گروه درمانی گنادوتروپین کوریونی اسبی نسبت به کنترل افزایش داشته است. در مجموع، دوز600 واحد بین‌المللی گنادوتروپین کوریونی اسبی موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلظت اسپرم شد. می‌توان از این هورمون‌ برای تولید‌مثل خارج از فصل تولید‌مثلی با دوزهای مذکور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of equine corionic gonadotropin on the semen characteristics of Zel Rams in nonbreeding season

نویسندگان [English]

  • Reza Narenji Sani
  • jalal ghare mashk gharavi
  • melika moezifar
چکیده [English]

Objective of this study was to investigate the effect of equine corionic gonadotropin on semen characteristics in Zel rams in nonbreeding season. Eighteen Zel adult rams were randomly divided into three equal groups, control and two treatment groups. 1 milliliter of 0.9% saline was injected into each ram in the control group, whereas equine corionic gonadotropin was administered Intramuscular at a single dose of 400 IU and 600 IU to each ram in the two equine corionic gonadotropin treatment groups. Semen samples were taken by an electroejaculator from all rams 10 minutes after injection. Equine corionic gonadotropin did not alter semen volume in comparison with the control values. Mass activity, sperm motility and total sperm number increased significantly (P<0.05) in equine corionic gonadotropin group compared with the control group; In general, exogenous 600 IU equine corionic gonadotropin increased mass activity, total sperm number, lived sperm and sperm concentration. This hormone can be used with mentioned doses for the purpose of breeding in nonbreeding season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equine corionic gonadotropin
  • Semen characteristics
  • Zel Ram