نویسنده = سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2