نویسنده = سعیده هوشنگی1* ، فرید فیروزبخش2 ، مریم قیاسی3،
تعداد مقالات: 2
2. اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذرگیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 68-68

سعیده هوشنگی1* ، فرید فیروزبخش2 ، مریم قیاسی3