نویسنده = رجبلو، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 103-108

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان