نویسنده = قائمی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 91-102

پیمان قائمی؛ پرویز شایان؛ ناصر حقوقی راد؛ بریگیته اکرت