نویسنده = محمد زاده، یحیی آنه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت و سطح سرمی آنزیم‌های کبدی و آهن در گاوهای مبتلا به تیلریوز در استان گلستان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 61-67

شاهرخ رنجبر بهادری؛ یحیی آنه محمد زاده