نویسنده = حسینی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش نات اصلاح شده (Modified Knott test) و سرم‌شناسی(ELISA antigen test) در تشخیص دیروفیلاریا ایمیتیس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 87-96

سید حسین حسینی؛ عبدلعلی ملماسی؛ مهدی آرامون