نویسنده = جواهری وایقان، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف میدان الکترومغناطیس بر میزان گلوکز سرم موش‌های سوری دیابتی شده با استرپتوزوسین

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-82

انوش اقدامی؛ حسین پیری؛ عباس جواهری وایقان؛ امیر علی صولتی