نویسنده = بکایی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ و تعداد تخم در گرم مدفوع گوسفندان آلوده به دیکرو سلیوم دندریتیکوم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 9-16

علی اسلامی؛ یعقوب فیروزوند؛ سعید بکایی؛ هادی رونقی