نویسنده = پیربرناتن، امیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حرکات و انقباضات شکمبه در گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت‌حاد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 218-218

امیر پیربرناتن


2. مراحل تهیه اسانس گیاه مرزنگوش و بررسی خواص ضدباکتریایی آن علیه اشریشیاکلای

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 218-218

امیر پیربرناتن