نویسنده = سید محمد، حسینی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد هایپرپلازی ناحیه ی آمپولا در یک راس الاغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 174-174

حسینی سید محمد