گزارش یک مورد هایپرپلازی ناحیه ی آمپولا در یک راس الاغ

نویسنده

استادیار گروه پاتولوژی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

مقدمه : اختلالات تکاملی جنسی در تک سمی ها از موارد کمیاب و مشخص به ذکری است که گاه به گاه در جمعیت انها دیده می شود . اختلالاتی نظیر دارا بودن هر دو سیستم جنسی اما به طور ناکامل (هرمافرودیت) ، یا افزایش نامعقول تعداد و اندازه ی سلول های در قسمتی خاص (هایپرپلازی) و از کارافتادگی سلول های تولید کننده ی هورمون در بیضه یا تخمدان ها عمده ترین مشکلات جنسی تک سمی ها در هر دو جنس هستند .در این مقاله به گزارش یک مورد هایپرپلازی ناحیه ی امپولا در امتداد مسیر لوله ی اسپرم بر در دستگاه تولید مثلی تک سمی نر میپردازیم. روش کار : در نمونه ی مورد مطالعه یک راس الاغ 3 ساله بالغ با اندام جنسی نر در سالن تشریح دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه ازاد بابل تشریح شد که در نخستین بررسی ها متوجه غیر عادی بودن و بزرگی بیش از حد مجرای اسپرم بر و اندام های جنسی داخلی شدیم که مشکوک به هرمافرودیسم بود . نمونه برداری از مجرا انجام شد و برای بررسی بیشتر در فرمالین 10 درصد به ازمایشگاه پاتولوژی فرستاده شد . لازم به ذکر است که با توجه به تکامل یافتگی  ظاهری بیضه ها، اگر در نمونه ی بافتی اسپرم دیده شود نشان دهنده ی عملکرد صحیح دستگاه تولید مثلی نر می باشد . که در این مورد بررسی نتایج ازمایشگاه پاتولوژی نشان داد که عملکرد بیضه ها کامل بوده و اسپرم سازی صورت میگرفته و حجم بسیار زیاد و بزرگ شدگی مجرای دفران ناشی از هایپرپلازی وسیع در ناحیه ی آمپولا در انتهای مجرای دفران بوده است که در نمونه های پاتولوژی به وضوح قابل مشاهده است . در نتیجه احتمال هرمافرودیت بودن ان منتفی و نمونه به عنوان گزارشی از هایپرپلازی ناحیه ی آمپولا ثبت شد. بحث و نتیجه گیری : هایپرپلازی در دستگاه تولید مثلی می تواند ناشی از چند دلیل باشد که شامل : آسیب های پاتولوژِیک ، تغییر رفتار فیزیولوژیک بدن در برابر سیکل های جنسی و مشکلات هورمونی که از شایع ترین علل هایپرپلازی های دستگاه تناسلی مشکلات هورمونی را نام می برند . که البته بیشتر این مشکلات هورمونی که هایپرپلازی ها ریشه در آن دارند مربوط به هایپرپلازی پروستات است اما در این مورد به عنوان نمونه ی جدیدی هایپرپلازی ناحیه ای جز پروستات ثبت شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -