نویسنده = معزی فر، ملیکا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید‌ مثلی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 135-141

رضا نارنجی ثانی؛ جلال قره مشک غراوی؛ ملیکا معزی فر