بررسی مقایسه‏ای کیت‏های ایمنوکروماتوگرافی تشخیصی و آزمایش CBC در تشخیص و پیش‏آگهی بیماری اسهال پاروویروسی در سگ‏ها و همبستگی آن با شدت علائم بالینی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: اسهال
پاروویروسی سگ‏ها یکی از شایع‏ترین بیماری‏های ویروسی می‏باشد که بیشتر
توله‏سگ‏های زیر 2‏ماه را درگیر می‏نماید. باتوجه به اینکه تعداد مبتلایان و
مرگ‏و‏میر این بیماری بسیار بالاست، تشخیص به‏موقع برای درمان و پیش‏آگهی بیماری
از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.  مواد و روش کار: به منظور بررسی
ارتباط تشخیص به‏موقع و سریع و پیش‏اگهی بیماری، در دو فصل بهار و تابستان تعداد
80 قلاده سگ که دارای علائم بالینی مشکوک به بیماری پاروویروس سگ‏ها شامل اسهال
خونی، استفراغ، بی‏حالی و افسردگی شدید بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمام سگ‏ها
مورد ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند و برای تمام 80 نمونه تست تشخیصی
سریع و آزمایش کامل CBC انجام شد.  نتایج و بحث: از این میان
تنها 50 سگ در آزمایش کیت سریع تشخیص پاروویروس حضور ویروس را نشان دادند. از میان
80 سگ 71 قلاده دچار لکوپنی (کمتر از 3/µl) شدید بودند که 21 مورد آن از 30 نمونه‏ای
بود که کیت آن ها منفی شده بود. همچنین سگ‏هایی که کیت آن‏ها منفی شده‏بود علائم
را به صورت واضح و شدید نداشتند ولی 21 مورد دچار لکوپنی شدید بودند. ضمناً 9 مورد
دیگر هم چند روز بعد لکوپنی را نشان دادند و علائم بالینی آن‏ها تشدید شد. از میان
80 قلاده سگ مورد بررسی 25 مورد با وجود انجام درمان‏های رایج حمایتی تلف شدند که
سگ‏هایی بودند که لکوسیت‏های آنها کمتر از 2/µl بود. با وجود اینکه استفاده از کیت‏های سریع
تشخیص پاروویروس سگ روش سریع، ارزان و دقیقی برای تشخیص این بیماری هستند ولی هرگز
برای بررسی روند درمان و پیش‏آگهی حیوان مناسب نیستند. با‏توجه به نتایج به دست
آمده می‏توان این نتیجه را گرفت که انجام آزمایش CBC برای تشخیص
بیماری و همچنین بررسی روند درمان و تعیین پیش‏آگهی بیماری مناسب‏تر است و انجام
آن در کنار استفاده از کیت‏های تشخیصی اهمیت بالایی دارد.      

کلیدواژه‌ها