گزارش یک مورد لنفوسارکوم عضله گاو

نویسنده

چکیده

 تومور لنفوم و SCC چشم در گاو از
شایع ترین نئوپلاسم های گاو شیری محسوب میگردند.اگرچهBLV شایع تر
میباشد .این تومور در حیوانات بالغ بالای 2 سال سن دارای عامل ویروسی بوده و جزء
رتروویروس ها میباشد در حالیکه بروز این ویروس در حیوان جوان زیر 2 سال عامل عفونی
 نداشته و غالبا بروزش به صورت تک گیر میباشد از نظر
کلینیکال پاتولوژی 4 شکل بیماری در گاو گزارش شده است :1- در گوساله در سنین زیر 6
ماه که به فرم لنفوسارکوم جوان معروف است 2- در گوساله های بین 18-6 ماه که با
ابتلاء تیموس به فرم تیمیک معروف است .3- در گاوهای بالای  2 سال سن و 4- گاوهای بین 3-2 سال که به فرم جلدی مبتلا
میگردند. این مورد از کشتارگاه به آزمایشگاه ارجاع گردید توده فوق در عضله مخطط
اسکلتی گاو به صورت ندول های متعددی جلب توجه مینمود. از توده فوق نمونه های نازک
با ضخامت 4 میلیمتری تهیه و در فرمالین 10 % بافر  خنثی پایدار شد و پس از رنگ آمیزی معمولی H&E مورد آزمون
میکروسکوپیک قرار گرفت.در آزمون ریز بینی, در بین رشته های عضلانی مخطط اسکلتی
نفوذ سلولهای سرطانی گرد با حالت رشد صفحه ای شکل کاملا واضح است .اندازه سلولهای
سرطانی فوق تقریبا 2 برابر اندازه گلبولهای قرمز بودند .نحوه رشد تومور فوق حالت  منتشر داشته و صفحه سلولی(Sheeted of cells) را به ذهن متبادر مینمود. همچنین هسته این
سلولهای توموری شکاف دار بوده و بین رشته های عضلانی نفوذ نموده و موجب تخریب
عضلات و بروز نکروز زنکر گردیده است. در بافت عضلانی و در بین سلولهای سرطانی
مشاهده میگردد,باعنایت به نحوه رشد تومور و شکل ریز بینی سلولهای سرطانی لنفوم فوق
از نوع سلولهای بزرگ شکاف دار و منتشر که میتوان آن را Diffuse Large Cleaved Cell Lymphoma نامید.اکثریت لنفوم های حیوانی از نوع منتشر
میباشند و تعداد محدود تری نیز از نوع فولیکولار میباشد بعلاوه ابتلاء بافتهایی
مثل :گره لنفاوی ,طحال ,کبد و مغز استخوان رایج است اما  ابتلاءعضلات مخطط اسکلتی نادر بوده و عضله مخطط کانون
نامناسبی جهت ایجاد کانون های ثانویه سرطانی میباشد اما در طیور نیز در بیماری
مارک ,متاستاز به عضلات مخطط اسکلتی نیز بروز می نماید.      

کلیدواژه‌ها