اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   کارسینوم، شایع­ترین تومور اولیه کلیه در گاو، سگ و اسب است. در گاو شانس ابتلای ماده­های مسن نسبت به نرها بیشتربوده، درگیری دوطرفی کلیه­ها شایع و میزان وقوع متاستازهای سیستمیک پایین است. مطالعه حاضر در یک رأس گاو نژاد هلشتاین کشتارگاه شهرستان نجف آباد اصفهان انجام شده است. در بررسی ظاهری، تورم، افزایش قوام کلیه و کانون­های نئوپلاستیک با اندازه­های مختلف به رنگ سفید مایل به زرد و برآمده از سطح کلیه مشاهده شد. سپس به منظور بررسی میکروسکوپیک از ضایعات، نمونه های بافتی تهیه و در فرمالین بافره 10 درصد به آزمایشگاه آسیب­شناسی ارسال شد. در آزمایشگاه از نمونه­ها مقطع تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ­آمیزی شد. در بررسی میکروسکوپیک باتوجه به حضور کانون­های نئوپلاستیک حاوی استرومای فیبروزه و کلاژنی، سلول­های نئوپلاستیک چندوجهی یا بیضی شکل حاوی سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک و کف­آلود، سلول­های نئوپلاستیک شفاف دارای هسته گرد یا بیضی شکل دور از مرکز با الگوی تو پرو عدم حضور ساختارهای جنینی کلیه، کارسینوم سلول­های کلیوی تشخیص داده شد که بر اساس اطلاعات نویسندگان، اولین گزارش کارسینوم سلول­های کلیوی گاو در ایران می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of a renal cell carcinoma in cattle in Iran

چکیده [English]

  Abstract:     Carcinoma is the most common primary renal tumor in cattle, dog and horse. In cattle, aged females are more susceptible than males. Bilateral renal involvement is common and rate of systemic metastasis is low. The present study was performed in a Holstein cow in Najaf Abad abattoir of Isfahan. Swelling and hardness in consistency of the kidneys and neoplastic foci of various sizes, white to yellow in color that swelled up from the surface of the kidney were seen in macroscopic examination. For microscopic examination tissue samples prepared from the lesions and were sent to the lab in 10% buffered formalin. Sections were prepared from samples and were stained using hematoxylin and eosin (H-E). In histopathology, the presence of neoplastic foci with fibrous and collagenous stroma, polygonal or oval neoplastic cells with eosinophilic and foamy cytoplasm, clear neoplastic cells with round or oval eccentric nucleus and dense chromatin network and absence of fetal renal structures, renal cell carcinoma was diagnosed. This report seems to be the first case of bovine renal cell carcinoma in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Carcinoma
  • Kidney
  • Cattle