اهمیت بتا اسید های گیاه رازک در خوراک

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد بابل دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

چکیده

چکیده: در گذشته مردم از گل های ماذه و مخروطی شکل رازک برای معالجه بیماری هایی مانند مالاریا ، یرقان و ناراحتی های گوارشی ( بعنوان محرک ترشحات معده و تنظیم کار جهاز هاضمه ) استفاده میکردند بعد ها بعنوان ماده ای خواب آور و آرام بخش مورد توجه قرار گرفت .در اکثر فارما کوپه های معتبر از گل های رازک ماده و اسانس آن به عنوان دارو یاد شده و خواص آرام بخش و خواب آوری آنها مورد تاکید قرار گرفته است.از مواد مؤثره گلهای رازک بعنوان مدر (پاک کننده کلیه ها ) ضد عفونی کننده استفاده می شد . این مواد اثرهای هورمونی نیز از خود نشان می دهد.مواد موثره گلهای رازک شامل مواد وترکیبات رزینی (12 تا 22 درصد) ، تاننها (4 تا 8 درصد) ، اسانس (0/5 تا 2 درصد ) و فلاونوئیدها  می باشد.در میان مواد مذکور ترکیبات رزینی مهمترین ترکیبات موجود در گلهای رازک را تشکیل میدهند. هومولون مهمترین ترکیبرزینی موجود در گیاه رازک می باشد. این ماده در صنایع تولید ماءالشعیر از اهمیت خاصی برخوردار است . مهمترین مواد تشکیل دهنده (هومولون) را (الفا و بتا اسیدهای تلخ) تشکیل میدهد ومقدار انها در ارقام مختلف و همچنین در قسمتهای مختلف گل  متفاوت است. (بتا اسیدهای تلخ) انواع دیگری از ترکیبات رزینی هستند ک در مقایسه با (آلفا اسیدهای تلخ) اهمیت کمتری دارند. مقدار بتا اسید های تلخ بین 4 تا 6 درصد است. مهمترین مواد تشکیل دهنده بتا اسید تلخ عبارت است از : (لوپولون) ، (پری لوپولون) و (ایزولوپولون). لوپولون از مواد وترکیبات رزینی دیگری تشکیل شده است و تاکنون بیش از 200 نوع آنها شناسایی شده که شامل رزین های نرم مومی و رزین های سخت (به مقدار1/5 تا 2 درصد) میباشد.بحث و نتیجه گیری : استفاده از رازک در خوراک به دلیل داشتن اثرات ضد درد ، ضد باکتری ، قارچ کش ، شیر افزا ، آرام بخش ، ضد کرم و ... می تواند حائز اهمیت باشد . به همین خاطر هدف از این مقاله مروری است بر اهمیت استفاده از بتا اسید های گیاه رازک در خوراک دام و طیور .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -