بررسی علت تلفات در ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) با نشانه تورم شکمی

نویسنده

دانشجوی Ph.D بهداشت آبزیان، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

چکیده : ماهی سی بس آسیایی از خانواده  Latidae (Lates perches)   با نام علمی Lates calcarifer  و نام عمومی Barramundi گونه ای یوری هالین بوده و قادر است در محیط های آبی با شوری کم (تا حد آب شیرین)، لب شور و حتی با شوری بالا زیست و رشد نماید. همپنین  بسیار سریع الرشد بوده و در طی کمتر از 5 ماه به وزنی بیش از 600-700 گرم رشد می کند. هم اکنون مهمترین کشور های عمده پرورش دهنده ماهی سی بس آسیایی عبارتند از : تایلند ، تایوان ، اندونزی، مالزی، سنگاپور، عربستان سعودی واسترالیا می باشد ( www.thefishsite.com).  در یک بررسی از سیستم پرورش ماهی سی‌بس تعدادی از ماهیان تنها با علامت تورم شکمی روی سطح آب تلف شده مشاهده شد. در ابتدا با بررسی وضعیت تعدادی ماهی تازه تلف شده، هیچ علامت خاصی که نشان دهنده بیماری در سطح جلدی و آبششی ماهی باشد مشاهده نگردید، برای پی‌بردن به علت وقوع تلفات، ماهی ها را به سمت راست درون سینی خوابانده و از جلوی مخرج به سمت آبشش با تیغ اسکاپل برشی ایجاد و از همان ناحیه برشی دیگر به سمت ستون مهره‌ها ایجاد و منحنی برش دوم تا سرپوش آبششی ادامه و به برش اول وصل گردید و دستگاه گوارشی مورد بررسی قرار گرفت. غذا درون محوطه شکمی و خارج از امحا و احشاء با معده پاره مشاهده شد. بافت روده به بافت پوششی شکم متصل و درون بافت پوششی ناحیه شکمی ضرب دیدگی کاملاً قابل مشاهده بود. عامل تلفات پاره‌گی معده در اثر اختلال در عمکرد هضم جذب در روده و پر شدن بیش از حد معده بوده است که این ترومای میکانیکی احتمالاً در زمان سورت به ماهی وارد شده و به دستگاه گوارشی ماهی آسیب رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
چکیده [English]

-